Avui123
Mensual2923
Visites142094

Traductor

Catalan English French German Portuguese Russian Spanish

                      

Clima 

  

Els paràmetres cabdals que configuren el clima d’un lloc són les temperatures, les precipitacions i el règim de vents. En el nostre cas, el relleu abrupte i l’altitud elevada condicionen una climatologia típica d’alta muntanya de la zona climàtica temperada, caracteritzada per hiverns freds i estius relativament calorosos, en els quals es concentren les màximes precipitacions mitjanes estacionals. En general, el clima del parc es pot considerar de transició entre la influència atlàntica, que protagonitza les zones més elevades i septentrionals del parc, i la mediterrània-continental, representada a les zones més baixes i meridionals.

   

 Alt de Comapedrosa, des del camí del pic de Sanfons, a final d’estiu (Jordi Nicolau-BIOCOM)
 
 L’Alt de Comapedrosa a l’hivern (Josep Argelich-BIOCOM)

 

A les àrees situades per sobre els 2.600 m, cas d’una bona part del parc, la temperatura mitjana anual s’aproxima o és inferior als 0ºC, mentre que a les zones més baixes la temperatura mitjana anual és significativament superior. Ho palesen la temperatura mitjana anual del refugi de Comapedrosa (2.266 m), d’entre 4 i 5ºC, i la d’Arinsal (1.465 m), d’entre 6 i 7ºC. Pel que fa al règim de precipitacions, trobem que la mitjana pluviomètrica anual d’Arinsal és d’entre 900 i 950 mm, al refugi de Comapedrosa d’entre 950 i 1.000 mm, i per sobre dels 2.600 m d’entre 1.000 i 1.050 mm o superior. A Arinsal la innivació del terra sol durar de 3 a 5 mesos, mentre que a partir dels 2.000 m supera els 5 mesos i arriba en alguns casos als 8, com és el cas del pic del Pla de l’Estany, que sol romandre blanc fins al començament de juliol.

 Les úniques dades climàtiques fiables atribuïbles al Parc Natural de què disposàvem fins fa ben poc eren les corresponents a l’estació meteorològica de Comallempla (1.935 m), situada a l’estació d’esquí d’Arinsal, fora dels límits de l’espai protegit. Aquestes únicament feien referència als mesos d’hivern (desembre-abril) i es limitaven a la precipitació diària en forma de neu. Destaca, entre les dades disponibles, la temporada 1992-1993 (gruix de neu màxim aproximat: 45 cm) com la menys abundant en neu, i en el costat oposat la temporada 1995-1996 com la més abundant en neu (gruix de neu màxim aproximat: 300 cm); fou durant aquesta temporada que va baixar la gran allau del torrent Ribal (febrer de 1996).

   Les primeres neus arriben als estanys Forcats (Jordi Nicolau-BIOCOM)
 
 
Aspecte de l’estació meteorològica que el CENMA instal•là l’any 2008 al parc (Jordi Nicolau-BIOCOM)

 

L’any 2008, el CENMA (Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra) del Institut d’Estudis Andorrans instal•là una estació meteorològica automàtica a l’interior del parc, concretament als Forcats, a una altitud de 2.641 m, fet que permetrà aprofundir en el coneixement de la climatologia de l’espai i del conjunt del Principat. A continuació es mostren les dades de l’any 2009, que és el primer any de funcionament complert de l’estació en què es disposa de dades. Cal remarcar, però, que aquest any l’estació encara es trobava en període de proves i, per tant, les dades no han estat validades.

Tal com recull la taula, les temperatures mitjanes mostren uns registres negatius de novembre a abril, i valors superiors als 10ºC durant els mesos de juliol i agost, mentre que les humitats relatives es mantenen força elevades al llarg de l’any, amb valors gairebé sempre superiors al 60%.

 

Règims de temperatura i humitat relativa. Estació dels Forcats (Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa) del CENMA. Dades de l’any 2009
 
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates