03/06/2020

Fotografia: Joel Saura

És ben conegut que les papallones són molt bons bioindicadors dels canvis ambientals. Pel fet de ser ectoterms, autoregulen la temperatura del seu cos a partir de la temperatura ambiental.

És important realitzar l'estudi i el seguiment de bioindicadors d'aquest tipus, ja que reflecteixen la qualitat de l'ecosistema i, a gran escala, del planeta Terra, de manera que permeten "avisar" dels fenòmens climàtics i les modificacions dels ecosistemes quan encara estan en fases inicials.

És aquesta una de les raons que va fer que a Anglaterra és va iniciar la metodologia BMS als anys setanta, anomenat Butterffly Monitoring Scheme (BMS), que més tard s'ha estès a d'altres països com a Andorra al 2006.

Una de les tasques que fan els tècnics del Parc, és el seguiment de les papallones diürnes.

Els objectius del BMSAnd són els següents:

  • Aportar noves dades sobre la biodiversitat d'Andorra.
  • Proporcionar informació de les fluctuacions que experimenten les poblacions de papallones diürnes i detectar les tendències que podrien afectar l'estatus d'un determinada espècie.
  • Monitorar els canvis en una localitat concreta i determinar l'impacte dels factors locals sobre les poblacions de papallones.
  • Confirmar la presència de determinades espècies de papallones diürnes al país.

Més informació  https://www.iea.ad/bmsand