Política de privacidad

Amb aquesta Política de Privacitat, el Comú de La Massana (en endavant, nosaltres o el Comú) l’informa de les dades personals que recollim mitjançant els serveis que ofereix i queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web, com les tractem i els drets que en relació a les seves dades personals i als nostres tractaments li confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació.

Normativa aplicable

 1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, la LQPD), i els reglaments que la desenvolupen.
 2. El Decret 391/2022, del 28-9-2022 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la LQPD,
 3. El Decret 45/2023, del 25-1-2023, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la LQPD, i
 4. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (en endavant, “l’RGPD”).

A la següent taula trobarà enllaços per a facilitar-li l’accés als punts d’aquesta política que siguin del seu interès, no obstant, si us plau, ha de llegir tots els apartats de l'Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d'utilitzar aquesta web:

1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta Política aplica a les persones que es relacionen amb el Comú a través d'aquest lloc web, als usuaris dels serveis que el Comú ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.

2. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

L'únic responsable del tractament de les seves dades personals d'acord amb el que s'indica en aquesta política és:

Comú de La Massana, amb domicili social a Av. Sant Antoni, 29, AD400 La Massana (Principat d’Andorra).

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades a qui vostè podrà dirigir-se mitjançant el correu dpd@comumassana.ad.

El Comú no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si s'accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra Web. És per això que li recomanem encaridament que llegeixi amb atenció la informació que li proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les seves dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visiti), i que es comuniqui amb aquest responsable si té alguna inquietud o pregunta.

3. Com obtenim les seves dades personals?

En general, és vostè qui, directament, ens proporciona les seves dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta Web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:

 • La seva imatge, quan eventualment la recullen les nostres càmeres de videovigilància;
 • La seva veu, quan eventualment la recullen els nostres sistemes de gravació de trucades telefòniques;
 • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representa;
 • Les dades que ens proporcionin tercers quan fan tràmits en el seu nom;
 • Les fotografies o vídeos dels esdeveniments que organitzem o en els quals participem, i en les quals pugui aparèixer;
 • Els quatre últims dígits de la seva targeta de crèdit, que juntament amb l'import de la compra i el número d'operació ens retorna el nostre proveïdor de serveis de pagament per al cas que vulgui consultar o revocar l'operació;
 • Les fotografies, textos o altres mitjans de comunicació que l’autor pugui presentar per publicar a la nostra web o les nostres xarxes socials, normalment dins del marc d’un procés participatiu, d’acord amb els corresponents termes i condicions, i per tant, amb el seu consentiment.
 • Les imatges o altres dades personals que corresponguin a alguna notícia en la qual considerem que l'interès públic, la nostra obligació de transparència i el dret d'informació prevalen sobre els possibles interessos de les persones quina imatge o altres dades personals es publiquin en la nostra Web o en les nostres xarxes socials;
 • Les imatges que corresponguin a algun contingut del lloc web sobre el qual tinguem els corresponents drets;
 • Les dades personals que sobre vostè puguin aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web; i
 • Les cookies d'aquest lloc web, sobre les quals trobarà més informació en la nostra política de cookies.

4. Per a què fem servir les seves dades i amb quina base legal ho fem?

Per a oferir-li un servei més personalitzat

Recollim les dades opcionals que voluntàriament ens proporciona en els formularis per a oferir-li un servei més personalitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica específicament el formulari, i per a extraure estadístiques que ens ajuden a millorar la nostra atenció i els nostres serveis i productes.

La base que ens legitima per a tractar aquestes dades amb aquesta finalitat és el consentiment que expressa quan ens les proporciona. Com sempre, pot retractar-se i retirar-nos el seu consentiment en qualsevol moment, amb l’únic efecte que no utilitzarem més aquestes dades i, per tant, els serveis associats al formulari estaran menys personalitzats a partir d’aquest moment.

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors

Si representa un proveïdor de productes o serveis, recollim les seves dades de contacte i la seva signatura per a:

a) Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el proveïdor que representa.

b) Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats.

c) Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representa.

Els tractaments vinculats amb les finalitats ‎a) i ‎b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagi signat amb el proveïdor que representa i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat ‎c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que ha signat amb nosaltres.

Per a executar els nostres acords o contractes

El Comú recull les dades que l'interessat proporciona directament, o les que proporcionen tercers en el seu nom (dades identificatives, de contacte i, sovint, d'ocupació), durant la signatura d'acords o contractes en els quals el Comú és part, amb la finalitat de formalitzar-los, gestionar-los, executar-los, i mantenir-lo informat sobre tot el que li pugui interessar en relació amb les matèries a les quals fa referència l'abast del nostre acord o contracte.

El tractament de les seves dades amb la finalitat de mantenir-lo informat en relació amb les matèries a les quals fa referència l’abast del nostre acord o contracte es legitima en el nostre interès legítim.

El tractament de les seves dades per a la resta de finalitats està legitimat, en aquests casos, per ser necessari per executar els termes i condicions del corresponent acord o contracte, o per a establir condicions precontractuals quan vostè així ho sol·liciti.

Per preservar la seguretat mitjançant videovigilància

Recollim la seva imatge a través dels nostres sistemes de videovigilància amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, els béns i les pròpies instal·lacions, i per comptar amb enregistraments de vídeo com a prova.

La base de legitimació per als citats tractaments és l'interès públic en la seguretat pública d’acord amb l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública, l'interès legítim del Comú, o de tercers afectats, en demanar tutela judicial sobre un delicte que pugui quedar acreditat per uns minuts d'un enregistrament, i el nostre propi interès legítim a evitar o reduir les pèrdues derivades dels delictes comesos en les instal·lacions, protegir la integritat dels nostres treballadors, protegir els nostres béns i instal·lacions, incrementar la seguretat en el treball, agilitar la rapidesa de resposta enfront de riscos greus com a incendis o robatoris de tercers.

Per analitzar la seva valoració dels nostres serveis i l’interès que desperten les nostres campanyes de màrqueting, per a millorar

Podem tractar les dades que ens proporciona, per exemple durant una enquesta al peu d’un esdeveniment o una enquesta en línia, per a sol·licitar-li la valoració de l'atenció rebuda.

També podem extreure estadístiques agregades (és a dir, el resultat estadístic que no inclogui informació personal de cap mena) en relació amb l'interès que desperten les nostres campanyes de màrqueting.

La base que legitima aquests tractaments és el nostre interès legítim a millorar la qualitat dels nostres serveis i dels esdeveniments que gestionem o promocionem, així com de les nostres campanyes de màrqueting.

Per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions

Recollim les dades personals que ens proporciona en els seus correus electrònics o en els seus missatges de missatgeria instantània, per telèfon, a través del formulari de contacte, o mitjançant les sol·licituds d'exercicis de drets, per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que té sobre les seves dades personals.

La base legal d'aquest tractament és el consentiment que manifesta en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d'atendre les seves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim a atendre’l. El subministrament de les seves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Pot revocar el seu consentiment quan ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

Per a gestionar eventuals futures reclamacions

Conservem les dades que poden ser necessàries per a gestionar les seves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per a salvaguardar els nostres drets.

Per a controlar l’accés a les nostres instal·lacions, esdeveniments o serveis mitjançant entrades o credencials

Utilitzem les dades de la seva reserva, i de vegades les del seu DNI o passaport i fins i tot un document acreditatiu del seu estat de protecció davant de la Covid-19 (això últim, només si estem obligats legalment a fer-ho), per autoritzar o no el seu accés a les àrees restringides dels nostres esdeveniments, instal·lacions o serveis, analitzar i controlar l'ocupació i la logística de les diferents àrees, i per vetllar per la seva salut i la seva seguretat (incloent-hi la prevenció de la propagació de malalties i el rastreig de contactes de persones afectades per la Covid-19).

La base legal d'aquest tractament és el contracte de compravenda de la seva entrada o el contracte de serveis del qual és part, i en el cas que sol·licitem documents acreditatius del seu estat de protecció davant de la Covid-19, la nostra obligació legal.

Per a custodiar i retornar-vos els objectes que perdi a les nostres instal·lacions

Si ha perdut un telèfon mòbil o qualsevol altre objecte que contingui dades personals i el trobem o ens el lliuren, custodiarem aquestes dades personals fins que el legítim propietari de l'objecte perdut el reclami amb èxit en el nostre punt d'atenció al client o, transcorregut un temps prudencial, el lliurem a les autoritats policials perquè siguin ells els qui gestionin la seva custòdia i eventual devolució.

La base que ens legitima per a tractar així les dades personals de mòbils, carteres, motxilles i altres objectes que poden contenir dades personals és el nostre interès legítim a evitar el seu furt i retornar-vos-els.

Per a gestionar concursos, sorteigs o loteries en els quals participi

Recollim i tractem exclusivament les dades que ens proporcioni mitjançant el corresponent formulari de participació, associat a les bases reguladores del concurs, sorteig o loteria promocional de què es tracti, juntament amb les què ens faci arribar durant la seva participació. La finalitat primera d’aquest tractament és gestionar la seva participació en aquest concurs, sorteig o loteria promocional, i les finalitats secundàries són les què s’hagin informat en els corresponents termes i condicions de participació.

La base que legitima aquest tractament és l'execució de l'acord de participació que signa en enviar-nos el corresponent formulari correctament emplenat. El subministrament de les dades personals per a aquestes finalitats és voluntari, si bé, en cas de no facilitar-nos-les, no podrà participar en el corresponent concurs, sorteig o loteria promocional.

Per a donar cobertura mediàtica a esdeveniments

Si participa presencialment als nostres esdeveniments o entrega de premis, la premsa independent i els nostres propis professionals poden registrar la seva imatge i, en les vegades prèviament acordades, la seva veu, en el context de l'esdeveniment o el lliurament del premi.

La base legal d'aquest tractament de la seva imatge és el nostre interès legítim en la cobertura mediàtica dels esdeveniments que organitzem o patrocinem amb el propòsit d'utilitzar els enregistraments als nostres materials promocionals, inclosa la nostra Web i els nostres comptes a les xarxes socials.

No està obligat a aparèixer en un enregistrament. Si ho desitja, té dret a oposar-se al nostre interès legítim i sol·licitar-nos la retirada del material on se l’identifiqui. Per a poder avaluar la seva oposició davant del nostre interès legítim, i si escau retirar immediatament les imatges que l'identifiquin, li sol·licitarem que ens indiqui on les ha vist.

Per a facilitar les nostres auditories

Quan així ens ho sol·licita, donem accés a les seves dades personals a les entitats que ens auditen. El Comú no té influència sobre l'auditoria i, igualment, l'entitat que ens audita està obligada a realitzar l'auditoria de manera objectiva i independent, i per tot això el Comú es limita a posar documents que poden incloure les seves dades a la disposició de l'entitat auditora, en tant que l'entitat auditora és responsable de qualsevol tractament posterior així com de la manera en què s'emmagatzemen les dades d'auditoria.

Aquest tractament de les seves dades personals està legitimat per la nostra obligació legal de passar auditories periòdiques.

Per a garantir el funcionament del nostre lloc web (cookies funcionals)

Utilitzem cookies funcionals per a recollir, emmagatzemar, consultar i processar informació personal (vinculada amb vostè mitjançant identificadors únics o adreces IP), des del navegador del seu dispositiu, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament del nostre lloc web.

En tractar-se de cookies necessàries per al correcte funcionament del lloc web o cookies de personalització, la seva utilització no requereix que ens doni el seu consentiment exprés, i la base que ens legitima per a utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-li els serveis del nostre lloc web d’acord amb les seves preferències.

Pot trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a extreure estadístiques agregades de l'ús del nostre lloc web (cookies analítiques)

Utilitzem cookies analítiques o estadístiques per a identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar quins continguts tenen major interès per als nostres visitants, i mesurar l'èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l'objectiu de millorar els serveis que li oferim a través de la Web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta.

En tractar-se de cookies analítiques, no les farem servir fins a no comptar amb el seu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el nostre propòsit de millorar la web mitjançant l'anàlisi d'estadístiques agregades de la navegació dels nostres visitants.

Pot trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a poder utilitzar els serveis de Google

Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google Analytics, l'informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA, i que Google Inc. és part beneficiària d'aquests.

La informació generada per les cookies sobre el seu ús d'aquest lloc web i les seves preferències en matèria de publicitat generalment es transmet a un servidor de Google als EUA i s'emmagatzema allí. Si desitja obtenir més informació, pot consultar la pàgina que descriu com fa servir Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als esmentats serveis.

L'informem que hem activat la funció d'anonimització d'IP al servei de Google per a afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la seva adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d'ofuscació de la teva identitat). Només en casos excepcionals s'envia l'adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s'abreuja allí. Google li garanteix que l'adreça IP transmesa pel seu navegador a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.

Pot consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices.

Per a comunicar-li bretxes de seguretat

Al Comú assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si determinem que les seves dades han estat malversades (fins i tot per un empleat o ex-empleat de el Comú), s'han vist exposades per una bretxa de seguretat o han sigut adquirides de manera incorrecta per un tercer, exposant-lo a un alt risc, l'informarem immediatament sobre aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les que li recomanen prendre a vostè per tal que la bretxa no l’afecti.

La base que legitima aquest tractament és l'obligació legal disposada en l'article 37 de la LQPD, i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-li.

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem utilitzar les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d'arxiu per raó d'interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

5. Amb qui podem compartir les seves dades personals?

No cedim a ningú les seves dades personals, tret que:

 • Sigui vostè mateix qui ens ho sol·liciti.
 • Tinguem l'obligació legal de fer-ho.
 • Sigui necessari per fer complir els termes i condicions dels nostres productes i serveis, inclosa la investigació de possibles violacions.
 • Sigui necessari per a detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.
 • Reservi els nostres productes o serveis mitjançant intermediaris als qui haguem de lliurar productes o serveis que hagin adquirit en el seu nom, ja sigui amb el consentiment que els hagi donat, perquè el representen legalment, o perquè ens ho hagi autoritzat explícitament a nosaltres.
 • Siguem corresponsables de la recollida de dades, perquè, sempre amb el seu consentiment, altres entitats les tractin en nom propi. Aquest és el cas de:
 • Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow - Dublín, Irlanda, a qui hem encarregat el tractament de dades de les cookies necessàries per a utilitzar els seu servei de Analytics. Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els tractaments que realitza en el seu nom conforme a la seva política de privacitat. Transferim dades a Google Ireland Ltd sobre la base de l'acord de protecció de dades que aquesta empresa situada a la UE inclou en l'addenda al contracte estàndard per als països adequats a l’RGPD, com és el cas d'Andorra, al qual afegim la salvaguarda addicional d'activar l’anonimització de les IPs que recullen les cookies. En la nostra política de cookies veurà quines cookies analítiques i de publicitat l'oferim i com configurar-les.
 • Necessitem protegir els seus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes). Per exemple:
 • Si les nostres càmeres de videovigilància registren un robatori a les nostres instal·lacions, o
 • Si un tercer ens sol·licita imatges de videovigilància sobre la base del seu interès legítim a sol·licitar tutela judicial efectiva respecte a la comissió d'un delicte o indemnització per danys i perjudicis que proven les imatges cedides, i amb el compromís del dit tercer d'utilitzar-les exclusivament per a la denúncia d'aquest delicte o per a la reclamació pels danys i perjudicis soferts, i reduint la cessió d'imatges a les mínimes i indispensables per a complir amb la finalitat perseguida.
 • Una empresa subcontractada per nosaltres necessiti tractar-les en el nostre nom (per exemple, l’empresa que ens proporciona els serveis de Delegat de Protecció de Dades, i que ha d’atendre les teves sol·licituds de drets); sempre sota els termes i condicions del corresponent contracte d'encarregat de tractament.
 • Una empresa subcontractada per nosaltres pugui tenir accés a les dades personals que hi ha a la nostra Web o als nostres sistemes de manera ocasional, encara que no necessitin tractar-les en el nostre nom. Aquest és el cas, per exemple, de l'empresa de desenvolupament i manteniment web o d’alguns dels serveis dels nostres prestadors de serveis d'informàtica o de hosting. Atès que podrien accedir a dades de el Comú, les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que tenim a el Comú.
 • Necessitem protegir o defensar els drets o la propietat del Comú.

No està previst fer cap transferència internacional de dades personals, i, si eventualment necessitéssim realitzar-les, compliren amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.

6. Quant de temps conservem les seves dades personals?

El Comú conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l'obligació de poder demostrar que hem atès la seva sol·licitud de destrucció de dades personals).

Per exemple, conservarem els enregistraments de videovigilància durant un màxim de 30 dies quan no contenen incidents, i, si excepcionalment s'ha produït un incident de seguretat durant aquest període o hi ha indicis de comissió d'algun delicte (per exemple, un robatori), extraurem una còpia de la part de l'enregistrament que recull l'incident que es conservarà fins al seu lliurament a la policia o a l'interessat involucrat que ens la requereix per a acreditar la seva sol·licitud de tutela judicial.

Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que sobre pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem.

Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat comprovem la seva inexactitud.

Si ens envia una còpia d’un document d’identitat, destruirem aquesta còpia tan aviat hàgim comprovat que compleix la funció per la qual ens ho ha enviat.

Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les seves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

7. Quins drets té?

Té dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d'alguna dada personal seva.

A continuació, l'expliquem quins altres drets té i com exercir-los.

Els seus drets

Pot sol·licitar-nos l’execució dels següents drets:

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s'indica en el següent apartat. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

On i com pot exercir els seus drets

Pot exercir els seus drets:

 1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita al Comú, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat ‎2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb vostè per a poder respondre a la seva sol·licitud, o demanar-li més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marqui al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.
 2. Mitjançant l’enviament d’un correu o del formulari associat al dret que desitja exercir a l’adreça de correu electrònic dpd@comumassana.ad, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Trobarà aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que és qui diu ser, li sol·licitarem que, si us plau, ens faci arribar una prova de la seva identitat, i assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.

Si qui envia el correu ho fa en qualitat de representant de la persona interessada, l’acreditació del representant s’ha de fer mitjançant documents o instruments jurídics que identifiquin correctament la persona interessada i el representant i especifiquin l’encàrrec o el procediment per al qual es delega la representació.

Finalment, i especialment si considerés que no ha obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del seu país, o dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a l’exercici dels seus drets

A fi de facilitar-li l’exercici dels seus drets, li recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dels següents:

8. Quines responsabilitats té?

En facilitar-nos les seves dades personals, ens garanteix que les mateixes són exactes i completes. Igualment, ens confirma que respon de la veracitat de les dades personals que ens ha comunicat i que les mantindrà convenientment actualitzades de manera que responguin a la seva situació real, fent-se responsable de les dades personals falses o inexactes que pogués proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la seva inexactitud.

No ens pot facilitar dades personals d'altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licita. En qualsevol cas, si ens facilita les dades personals de tercers, assumeix la responsabilitat d'informar als dits tercers prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que ha de proporcionar als tercers les dades personals dels quals ens subministri, ha d'incloure totes les disposicions previstes en aquesta política, i és vostè qui es fa responsable de la licitud d'aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals.

En els casos en els quals hagi de facilitar-nos dades personals d'un menor de 16 anys o d'una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho s'obliga a comptar amb l'autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens faciliti qualsevol dada personal d'aquestes persones.

9. Com protegim les seves dades personals?

Estem del tot compromesos amb la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-li cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins el possible, l’alteració de les seves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que li proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les seves dades personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com deu tractar les seves dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.

Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

No obstant això, si el Comú, determina que les seves dades han estat malversades (fins i tot per un empleat del Comú), s'han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de manera incorrecta per un tercer, el Comú l'informarà immediatament d'aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

10. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa o als nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, li notificarem abans que siguin vigents fent-li arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindrà l’opció d’exercir els seus drets tal com l’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, li recomanem que revisi periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les seves dades personals.

Si té qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubti a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a dpd@comumassana.ad.

Darrera actualització: 24 de juliol de 2023